Onze School

U hebt onze website gevonden. Van harte welkom. We willen u graag informeren over onze basisschool “de lage weide”. 

 

Na twaalf jaar trouwe dienst verlaten wij dit format en start de nieuwe website op. Na de zomervakantie zult u daarop kunnen inloggen met dezelfde url als waarmee u deze website hebt gevonden.

 

Ons hoofddoel is een basis te leggen voor de harmonische ontwikkeling van elk kind: alle aspecten van de mens optimaal ontwikkelen, in harmonie met elkaar en met de omgeving. Daarbij staan wij voor een ononderbroken ontwikkeling, dus geen grote overgangen die de ontwikkeling laten stagneren of verstoren.

Onze school heeft een eigen gezicht. Wij zullen proberen om vanuit ons dagelijks omgaan met de kinderen dat gezicht wat nader te profileren.  

                                         

 

 

Ons streven is ons adaptief onderwijs zo in te richten dat het gekenmerkt wordt door een activerend pedagogisch klimaat van uitdaging, ondersteuning en vertrouwen. Deze elementen moeten terug te vinden zijn in de interactie tussen leerkracht en leerling, in de manier waarop instructie wordt gegeven en in de aansturing van de onderwijsleersituatie in de klas. Zo willen wij een actieve, gemotiveerde leerhouding bij de leerlingen bereiken. We vinden daarbij belangrijk dat op onze school alle betrokkenen, ouders, leerlingen, leraren en bestuur met elkaar in dialoog blijven met oog voor mogelijkheden en onmogelijkheden van elkaar.

Onze onderwijsdoelen zijn gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid: op autonomie, positief zelfbeeld, zelfstandigheid, exploratie, rekening houdend met onderlinge verschillen, actief en gemotiveerd permanent leren en vertrouwen hebben in mensen. Daarnaast ook op het ontwikkelen van een goede werkhouding, concentratie en een taakgerichte aanpak.